Klisza

Właściwie wygląda, jak sztywna płyta. Klisza, bo o niej mowa, zaliczana jest do swego rodzaju matrycy, która ma płaską postać. Fotografia jest nierozerwalnie z nią związana. Po raz pierwszy klisza pojawiła się w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Miała wtedy postać szklanej płyty. Wyglądała niczym klisza negatywowa, a jej celem był udział w fotografowaniu, po czym także służyła przy reprodukcji zdjęć fotograficznych. Jakiś czas później, bowiem w okresie dwudziestolecia międzywojennego, pojawiły się błony fotograficzne. Charakteryzowały się tym, że były dużo wygodniejsze podczas użycia, niż klisza. Wyróżniało się dwa rodzaje błony fotograficznej. Pierwszą z nich była cięta, a drugą zwojowa. Jeśli chodzi o nazewnictwo, wyraz klisza od tego momentu był także używany w przypadku, gdy mówiło się o materiale, który miał postać błony. Oczywiście było to potoczne określenie. Jeśli chodzi o druk wypukły, to klisza funkcjonowała jako metalowa płytka. Jej celem było służenie w reprodukcji grafiki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.