Fotografika

Pojęcie to jako pierwszy wprowadził Jan Bułhak. Termin, jakim jest fotografika, bo właśnie o nim mowa, został utworzony w wieku dwudziestym. Konkretniej, dotyczyło to lat dwudziestych minionego wieku. Celem wprowadzenia tego pojęcia było wyodrębnienie artystów zajmujących się fotografią oraz rzemieślników. Ci pierwsi, nazywani są właśnie fotografikami. Pojęcie, jakim jest fotografika, powstało na skutek połączenia dwóch słów. Mianowicie chodzi o wyraz fotografia oraz grafika. Omawiane pojęcie, jakim jest fotografika, istnieje jedynie w języku polskim. Omawiane pojęcie zostało po raz pierwszy użyte w 1927 roku. Oczywiście przez wspomnianego wcześniej Jana Bułhaka. Pojawiło się ono w referacie, który zatytułowany była Emancypacja fotografii artystycznej w Polsce. Zdaniem wymienionego wcześniej autora, fotografia zdecydowanie powinna opierać się na kanonach estetyki sztuk plastycznych. Tylko wtedy może mieć charakter artystyczny, który jest zdecydowanie bardzo oczekiwany. Inspiracji należy szukać zarówno w malarstwie, jak i w grafice.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.