Fotografia barwna

Mówiąc o fotografii, zawsze wspomina się o wielu jej technikach. Jedną z nich jest fotografia barwna. Umożliwia ona rejestrowanie obrazów barwnych. Przede wszystkim mówiąc o niej, należy wspomnieć, że fotografia barwna polega na rejestrowaniu zdjęć za pomocą negatywu. Przedmioty sfotografowane są kolorowe, zatem są przedstawione w taki sam sposób, jak wyglądają w rzeczywistości. Nierozerwalnie związane są z wrażeniami wzrokowymi, a barwa zależy zarówno od fal świetlnych odbijanych, jak i przepuszczanych, a także emitowanych przez przedmiot, który jest obiektem zainteresowania. Sztuka, jaką jest fotografia barwna, związana jest z postacią Jamesa Clerka Maxwella. Opracował on w roku 1855 teoretyczne podstawy fotografii kolorowej, ponadto pierwszy eksperymentował z rejestracja obrazów, które mają charakter barwny. Pierwsza fotografia barwna na ziemiach polskich została wykonana w roku 1907. Związana była z postacią Tadeusza Rząca, który właśnie tego czynu dokonał. Zdjęcie to było zatytułowane Kwiaciarka na rynku w Krakowie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.