Fotografia

Jest obszerną dziedziną, która ma na celu głównie zarejestrowanie obrazów za pomocą światła. Oczywiście jest to rejestracja trwała. W przeszłości mówiąc o sztuce, jaką jest fotografia, miało się na myśli przede wszystkim prace, w których udział brał sprzęt optyczny. Jednak współcześnie powstało wiele nowych technik, jakże odmiennych od tych z przeszłości. Ma to związek z fotografią cyfrową oraz rayografią, które cieszą się coraz większą popularnością i mają wielu zwolenników. Jednak nie można również zapominać o artystach wiernych fotografii tradycyjnej, zwanej analogową. Mówiąc o sztuce, jaką jest fotografia, nie sposób nie wspomnieć o podziale technik fotograficznych. Mianowicie wyróżnia się takie typy, jak fotografia tradycyjna, fotografia cyfrowa oraz szlachetne techniki fotograficzne. Pierwsza z nich inaczej nazywana jest analogową. Opiera się przede wszystkim na chemii związanej ze światłoczułymi związkami srebra. Fotografia cyfrowa z kolei związana jest z rejestracją obrazu na urządzeniu, optoelektronicznym. Urządzenie to nosi miano matrycy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.